Logo-Balivie

Verzending en ontvangst

Je ontvangt een verzendbevestiging per e-mail met bezorggegevens zodra je bestelling bij de koerier is afgeleverd. Balivie is niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen buiten de controle van Balivie.

De levertijd wordt geschat vanaf het moment dat je bestelling wordt verzonden, niet wanneer deze is geplaatst.

Retourneren

Mocht je jouw bestelling retour willen zenden, geen probleem dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst. Vanzelfsprekend moet het geretourneerde product ongebruikt zijn. De kosten voor het terug sturen komen wel voor jouw rekening (zie de algemene voorwaarden). Het gehele bedrag van de factuur zal zo snel mogelijk door Balivie op je bankrekening terug worden gestort, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen (kosten voor terugstorten naar buitenlandse rekening zijn gedeeltelijk voor de consument).

Download retourformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.